Gói VIP

Phí đăng ký: SMS miễn phí - Phí: 3.000đ/ngày

Soạn: DK4 gửi 9636

 • Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 • Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau
Đăng Ký

Đăng Ký Gói 3G Viettel - Gói DATA Viettel - Gói V90C 

3N

30.000đ/ 3 ngày

 • Soạn: 3N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 15 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí SMS nội mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập TV360
Đăng Ký

ST30K

30.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: ST30K ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

V70C

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: V70C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 500MB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1000 phút)
Đăng Ký
Best

V90C

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: V90C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 20 phút ngoại mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập Tiktok
Đăng Ký
Best

V120C

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: V120C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 50 phút ngoại mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập Tiktok
Đăng Ký

30N

300.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: 30N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 150 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí SMS nội mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập TV360
Đăng Ký

Đăng Ký 3G Viettel - Đăng Ký Gói 3G Viettel - Gói cước Viettel Theo Tháng - Gói 30N Viettel

Gói Cước 3G Viettel Ưu Đãi - Gói 3G Viettel Theo Tháng - Gói ST70N

Plus

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

XL50

50.000đ/30 ngày

 • Soạn: XL50 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Hết 5GB Free Không giới hạn data tốc độ thấp
Đăng Ký

ST60N

60.000đ/30 ngày

 • Soạn: ST60N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

ST90N

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: ST90N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

ST120K

120.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: ST120K ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
Đăng Ký

ST150K

150.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: ST150K ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
Đăng Ký

Đăng Ký 3G Viettel - Đăng Ký Gói 3G Viettel - Gói cước Viettel Theo Tháng - Đăng Ký ST120K Viettel

Gói Cước 4G Viettel - Gói 4G Viettel Theo Tháng - Gói V90C

Plus

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

V50C

50.000đ/30 ngày

 • Soạn: V50C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1000 phút)
Đăng Ký

V70C

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: V70C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 500MB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Đăng Ký
Best

V90C

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: V90C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 20 phút ngoại mạng
 • Free Không Giới Hạn Data truy cập Tiktok
Đăng Ký
Best

V120C

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: V120C ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 50 phút ngoại mạng
 • Free Không Giới Hạn Data truy cập Tiktok
Đăng Ký

V120N

120.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: V120N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 50 phút ngoại mạng
 • Áp dụng cho thuê bao kích hoạt từ 01/07/2021
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Viettel - Đăng Ký Gói 4G Viettel - Gói cước Viettel 1 Tháng - Gói V120 Viettel

Gói 3G Viettel Ngày - Đăng ký 4G Viettel 1 Ngày - Gói ST30K 

Plus

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

1N

10.000đ/ngày

 • Soạn: 1N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao 
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 5 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí SMS nội mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập TV360
Đăng Ký

ST10K

10.000đ/ngày

 • Soạn: ST10K ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao 
Đăng Ký
Best

3N

30.000đ/3 ngày

 • Soạn: 3N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 15 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí SMS nội mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập TV360
Đăng Ký
Best

ST30K

30.000đ/7 ngày

 • Soạn: ST30K ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao 
Đăng Ký

EST30

30.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: EST30 ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Free Không Giới Hạn DATA khi chơi, xem livestrem trên Liên Quân Mobile
Đăng Ký

Gói Viettel Theo Ngày- Gói Viettel 1 Ngày - Gói Cước Viettel 1 Ngày - Gói 3N Viettel

Gói 4G Viettel Tháng - Gói cước data Viettel ưu đãi - Gói 30N Viettel

Plus

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
Đăng Ký

V50K

50.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: V50K ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút 
Đăng Ký

7N

70.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: 7N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 35 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí SMS nội mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập TV360
Đăng Ký
Best

30N

300.000đ/30 ngày

 • Soạn: 30N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 150 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí SMS nội mạng
 •  Free Không Giới Hạn Data truy cập TV360
Đăng Ký

6UMAX50N

300.000đ/ 6 tháng

 • Soạn: 6UMAX50N ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi tháng
 •  Hết 5GB Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
Đăng Ký

D500T

500.000đ/ 12 tháng

 • Soạn: D500T ON1 gửi 9123
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi tháng
 •  Hết 5GB Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
Đăng Ký

Gói Viettel Theo Ngày- Gói Viettel 1 Ngày - Gói Cước Viettel 1 Ngày - Gói V50K Viettel